توزیع ۲۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال توسط گروه جهادی حضور برای ظهور شهرستان های لامرد و مهر 03 مهر 1399

توزیع ۲۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال توسط گروه جهادی حضور برای ظهور شهرستان های لامرد و مهر

دومین مرحله تعداد 250 بسته معیشتی به ارزش 500 میلیون ریال در بین نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا در شهرستان های لامرد و مهر توزیع شد.

اهدای ۶۰ تن سيمان لامرد معادل ١١٧٠ كيسه بين خانواده هاي نيازمند 03 مهر 1399

توسط گروه جهادی حضور برای ظهور صورت گرفت:
اهدای ۶۰ تن سيمان لامرد معادل ١١٧٠ كيسه بين خانواده هاي نيازمند

بایگانی‌های گروه های جهادی - آفتاب فارس
چیزی یافت نشد !