به همت گروه جهادی حضور برای ظهور شهرستان های لامرد و مهر تعداد 60 تن سیمان لامرد معادل 1170 کیسه جهت اقدامات عمرانی به خانواده های نیازمند شهر لامرد و بخش های اشکنان، چاهورز، خیرگو و علامرودشت اهداء شد.

آفتاب فارس؛ علی دوده مدیر گروه جهادی حضور برای ظهور شهرستان های لامرد و مهر گفت: به همت گروه جهادی حضور برای ظهور شهرستان های لامرد و مهر تعداد ۶۰ تن سیمان لامرد معادل ۱۱۷۰ کیسه جهت اقدامات عمرانی به خانواده های نیازمند شهر لامرد و بخش های اشکنان، چاهورز، خیرگو و علامرودشت اهداء شد.

این مسئول جهادی در ادامه از رحيمی مدير گروه جهادی شهید سپهبد حاج قاسم سليماني و مصالح ساختماني حاج علی خسروی كه در این امر خیر و خداپسند همکاری داشته اند تقدیر تشکر کردند.

دوده در آخر در خصوص تهيه و توزيع بسته های لوازم التحرير دانش آموزان بی بضاعت هم گفتند که به زودی در بین این دانش آموزان توزیع می گردد.