۵۰۹ نفر متقاضى در شهر لامرد در اين طرح ثبت نام نموده كه تعداد ١٩٩ نفر واجد شرايط در اين طرح قرار گرفتند و تاكنون ۲۱ نفر نسبت به واريز وجه نزد بانك مسكن اهتمام داشته كه براين اساس قطعات زمين اختصاص يافته به افراد مشخص گردید.

فتاب فارس: به نقل از روابط عمومى اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان لامرد، مراسم قرعه كشى فاز اول طرح اقدام ملى مسكن باحضور، پرورى معاون مسكن شهرى اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامى استان فارس، نمایندگان محترم فرماندار، دادستان و راه و شهرسازی شهرستان لامرد ، عباسی رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامى لامرد و نمايندگان متقاضيان این طرح، در محل اداره بنیاد مسکن شهرستان لامرد برگزار شد.

محمد عباسی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لامرد با بيان اينكه : ۵۰۹ نفر متقاضى در شهر لامرد در اين طرح ثبت نام نموده كه تعداد ١٩٩ نفر واجد شرايط در اين طرح قرار گرفتند و تاكنون ۲۱ نفر نسبت به واريز وجه نزد بانك مسكن اهتمام داشته كه براين اساس قطعات زمين اختصاص يافته به افراد مشخص گردید.

وى اظهار داشت : بدليل شفافيت در اقدام دستگاه هاى متولى اين امر ، مراسم قرعه كشى صرفا به جهت مشخص شدن مالكين زمين بوده كه در این مرحله زمين براي ۲۱ نفر انتخاب شد .

ایشان در ادامه گفت : زمين اين طرح در سمت شرق شهرك هجرت قرار داشته و متراژ زمين مذكور بیش از ۴ هکتار می باشد که بصورت ۴۸ بلوك دو طبقه طراحی و مجموعا تعداد ۹۶ واحد مسکونی مي باشد.

دکتر عباسی در پایان اشاره نمود : تسهيلات این طرح برای هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون تومان با بهره ١٨ درصد می باشد که اكنون به اين طرح اختصاص يافته و زمين هاى واگذار شده به متقاضیان بصورت ۹۹ ساله می باشد.