آفتاب فارس: شهرک ۵۴ هزار نفری تابناک تصویب شد ! این تیتری بود که در فضای مجازی منتشر شد، که با توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت شفاف سازی جهت عموم مردم آفتاب فارس به عنوان یک رسانه مستقل اقدام به انتشار مستندات موجود کرده است که تا کنون این مستندات از طرف سید […]

آفتاب فارس: شهرک ۵۴ هزار نفری تابناک تصویب شد ! این تیتری بود که در فضای مجازی منتشر شد، که با توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت شفاف سازی جهت عموم مردم آفتاب فارس به عنوان یک رسانه مستقل اقدام به انتشار مستندات موجود کرده است که تا کنون این مستندات از طرف سید محسن علوی نماینده سابق مردم شهرستان های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی به این رسانه تحویل گردیده است.

آفتاب فارس ضمن انتشار مستندات فوق از دفتر دکتر سید موسی موسوی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز تقاضا دارد جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از فضای شبهه مستندات پیگیری خود را جهت انتشار به این پایگاه خبری تحویل دهند.

گفتنی است که آفتاب فارس فارغ از هر گونه نگاه سیاسی و جناحی تلاش می کند خدمات دلسوزان منطقه را بدون واسطه به مردم منتقل نماید.