عملیات وارسی پروازی دستگاه های ناوبری فرودگاه بین المللی شهدای لامرد(فارس) با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری افق فارس، وارسی صحت عملکرد دستگاه‌های ناوبری (VOR/DME& NDB)و چراغ های شیب فرود (PAPI) فرودگاه بین المللی شهدای لامرد، امروز(۱۷ مهر) توسط یک فروند هواپیمای King air 350 فلایت چک، با موفقیت انجام شد.

هواپیمای فلایت چک یک هواپیمای استراتژیک است که وظیفه آن بررسی و چک کردن صحت و دقت کارکرد دستگاه‌های هدایت هواپیما است که در مسیرها و ارتفاع مختلف، دقت دستگاه‌های یک فرودگاه را وارسی می کند.