رییس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان مهر از انتخاب این بیمارستان به عنوان یکی از  بیمارستان های برتر استان فارس  در مدیریت عملکرد یکپارچه سال ۹۸ خبر داد.

آفتاب فارس: به نقل از روابط عمومی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان مهر؛ «هادی اکبری» گفت: در ارزیابی مدیریت عملکرد یکپارچه سال ۹۸ ، بیمارستان شهرستان مهر موفق به کسب نشان نقره ای شد.

او افزود: این نشان با همکاری و تلاش های تمام کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان مهر به دست آمده است.

رییس بیمارستان مهر اضافه کرد: در ارزیابی عملکرد یکپارچه  محور هایی شامل مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت امور مالی، مدیریت بودجه و برنامه ریزی عملکرد، مدیریت توسعه منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی، مدیریت حقوقی، کمیته پاسخگویی و رسیدگی به شکایات و کمیته توسعه دولت الکترونیک بررسی و امتیاز دهی می شود.

«هادی اکبری» در پایان با تشکر از همراهی کارکنان و خیرین شهرستان مهر، گفت: تلاش میکنیم در سال جاری ضمن ارتقاء نشان نقره به طلا، خدمات ایمن و اثربخشی را به مردم منطقه ارائه دهیم.